KNUT RUMOHR

Utfyllende tekster følger bildene – 60 bilder fra 60 års kunstnerisk virksomhet. «Fjord, fjell og himmel i fargelyrikeren Knut Rumohrs uttrykk og stofflighet». «Naturens avtrykk og penselens vilje». Kr 295,-

JOSTEDALSBREEN

Ved breen vert landet framleis til. Veldige krefter er i sving. Over nokre kilometer kan vi vandre gjennom tusenåra i vårt land – frå slutten av istida. Kr 195,-

FERROFOLKET VED FJORDEN

Industristadane si soge er Norge si soge på 1900-talet. Norge blir eit moderne velferdssamfunn. Ei vandring gjennom bedrift og bygd, Bjølvefossen i Ålvik i Hardanger. Kr 195,-

NAVARSMEDEN

Soga om ein gammal handverkskunst, eit portrett av lokalsamfunn, landskap og næringsgeografi på den norske vestkysten; eit viktig kapittel i norsk kulturhistorie. Kr 195,-

EI HALVØY I HARDANGER

Ei bok med forteljingar om livet i naturen og om det historiske landskapet på ei halvøy i Hardanger. Det kunne ha vore kvar som helst, men her har mange forskarar vore og henta kunnskap, og derfor gjev Neshalvøya eit innhaldsrikt bilete av natur- og kulturlandskapet omkring ein vestlandsgard. Kr 290,-

HISTORIEN OM FINSE

Steinalderens fangstfolk, de første vitenskapsmenn, jernbanebyggerne, hotellgjestene, polarhelter, forfattere, filmfolk, hotelldirektører, skiløperne og syklistene på Rallarvegen. Alle dem som har ferdes på dette «midtpunkt for norsk fjeldsport». Kr 195,-

HANS JACOB MEYER

Kunstneren, skipsmegleren og «kulturaktivisten Hans Jacob Meyer (1907–1993). 40 kjente verk er gjengitt i stort format. Fotograf: Øystein Klakegg. Bl.a. kjente og kjære skulpturer i byrom og kunstsamlinger i Bergen; «Liggende dikter» Ole Bullsplass, «Mor og barn» Nonneseter Kloster m.m. Kr 250,-