Fra hav til vidde

Nord 4 utgir kunnskapsbøker om natur og kulturlandskap, kunstbøker og historiske publikasjoner – 70 egne boktitler er utgitt siden 1982.

Vi produserer også bøker, publikasjoner og kataloger for bedrifter,
institusjoner, museer m.v.

Våre mest arbeidskrevende bokverk er nok «Vegbøkene» for Hordaland; «Kulturhistorisk» i syv opplag siden 1993, og «Naturhistorisk» i to opplag
siden 2004 – vi nevner også «Folgefonna og fjordbygdene» (2008)

Disse tre-kilos bøkene, er kilder til fordypning for nye prosjekt – og innholdet er også grunnlaget for UiB’s nye nettsted: www.grind.no (kunnskap om landskap).

Svein Nord og grafisk medarbeider Einar Nilsson sitter på første trinn i sherpatrappen til Kvanndalsstølen i Hardanger – siste feltdag i 2019.