NAVARSMEDEN

Soga om ein gammal handverkskunst, eit portrett av lokalsamfunn, landskap og næringsgeografi på den norske vestkysten; eit viktig kapittel i norsk kulturhistorie. Kr 195,-

Fortsett å lese NAVARSMEDEN

FERROFOLKET VED FJORDEN

Industristadane si soge er Norge si soge på 1900-talet. Norge blir eit moderne velferdssamfunn. Ei vandring gjennom bedrift og bygd, Bjølvefossen i Ålvik i Hardanger. Kr 195,-

Fortsett å lese FERROFOLKET VED FJORDEN

JOSTEDALSBREEN

Ved breen vert landet framleis til. Veldige krefter er i sving. Over nokre kilometer kan vi vandre gjennom tusenåra i vårt land – frå slutten av istida. Kr 195,-

Fortsett å lese JOSTEDALSBREEN