Legge til nye bøker/restopplag

Sidene er bygget opp slik at alle bøker legges inn som «innlegg». Det brukes kategorier for å sørge for at de vises på riktig underside.

I adminpanelet velg «Innlegg>legg til nytt». Husk å velge riktig kategori for innlegg (til høyre), riktige spesifikasjonsfelter vil bli tilgjengelig.

Det må velges et «Fremhevet bilde» i meny til høyre for å få bilde i bok-“galleri”.

Fyll inn riktig informasjon i riktige felter og husk å publiser når all informasjon er lagt til.

(Hvis du åpner redigering på et eksisterende innlegg, kan du se hvordan feltene skal brukes)

Kategorier: Bøker/Restopplag