Redigere sider

For å redigere forside og undersider gå til «Sider» i adminpanel. Velg «Rediger med Elementor» på siden du ønsker å endre tekst på. Strukturelle endringer bør nok jeg ta frem til du eventuelt blir godt kjent med hvordan dette fungerer, men småting som å endre på tekster skal gå greit.

Merk ønsket tekstboks og rediger i vinduet som kommer opp på venstre side. Husk å publisere endringer.